BLACKROLL® THERAPY XI

Blackroll® Therapy edycja XI Kurs trenera medycznego

Chcesz ...

... nauczyć się diagnozować?

... wiedzieć jak pracować z różnymi problemami klientów?

... naucz się medycznego podejścia do bólowych problemów klientów?

... zarabiać więcej?

Dlaczego warto dołączyć?

16 szkoleniowców

którzy dzielą się swoim bezcennym doświadczeniem

304 godzin zajęć

od których mózg będzie dymić (a do tego egzamin!)

500+ stron skryptów

które dadzą Ci inne spojrzenie na trening

Ile jest wart kurs?

Łączna cena kursu 41407,93zł.
Dołącz do 31 maja 2022 i zapłać tylko 12 480 zł

W jakim czasie zwróci Ci się szkolenie?

Ile dni w tygodniu pracujesz? 5 dni
4h
40zł

Trener ruchowy po naszym kursie bierze średnio 150zł za godzine. Wedle podanych wyżej danych

Kurs zwróci Ci się w
tygodnia

praktyczna wiedza

bezcenne case study

specjalistyczne narzędzia trenera

Plan zjazdów

 • Sprawy organizacyjne szkolenia
 • Anatomia części kostnych i nauka ich znajdowania
 • Biomechanika i połączenia kostne w organizmie
 • Anatomia tkanek miękkich
 • Poruszanie się człowieka w przestrzeni – płaszczyzny – kierunki
 • Nauka badanie zakresów ruchu w stawach – rodzaj oporu – normy
 • Wykorzystanie testów klinicznych – nauka przeprowadzenia podstawowych testów
 • Uważność (Mindfulness) w treningu medycznym
 • Praca z oddechem w Mindfulness
 • Redukcja stresu oparta na uważności
 • Anatomia tkanek miękkich
 • Zwiększenie świadomości ciała, wzorców myślowych oraz zachowania
 • Teoria poliwagalna
 • Jak uważność może pomóc trenerowi
 • Zmęczenie pomaganiem (wypalenie zawodowe)
 • Jak zadbać o siebie – prewencja wypalenia zawodowego w pracy trenera ruchowego
 • Świadomość granic w kontakcie z klientem
 • Podstawy dialogu motywacyjnego
 • Świadomość swoich stylów komunikacji
 • Trudne rozmowy z klientami
 • Trening ruchowy wrażliwy na traumę
 • Elementy diagnozy psychologicznej

Poznasz rodzaje, charakterystykę i diagnostykę najczęstszych chorób układowych, schorzeń wrodzonych i nabytych oraz znaczenie wczesnego postępowania w przypadku ich wykrycia. Zobaczysz, które z nich bezpośrednio przekładają się na problemy z poruszaniem się pacjentów. Zrozumiesz mechanikę powstawania chorób i schorzeń oraz ich przebieg w czasie. Nauczysz się o ich najczęstszych przyczynach, a także o tym, jakie miejsce ma trening w leczeniu tych chorób i schorzeń. Dzięki omówieniu przyczyn powstawania tych chorób i schorzeń oraz metod ich diagnozowania w różnych stopniach rozwoju będziesz lepiej wiedzieć, jakie formy terapii zastosować na danym etapie.

 • Rodzaje, charakterystyka i diagnostyka najczęstszych chorób układowych, schorzeń wrodzonych i nabytych
 • Mechanika powstawania chorób i schorzeń oraz ich przebieg w czasie
 • Wykorzystanie testów klinicznych i badań dodatkowych w rozpoznaniu
 • Znaczenie wczesnego postępowania w przypadku wykrycia powyższych chorób i schorzeń
 • Rodzaje, charakterystyka i diagnostyka urazów ortopedycznych
 • Mechanika powstawania urazów oraz przebieg procesu gojenia się tkanek
 • Wykorzystanie testów klinicznych w rozpoznaniu urazów
 • Znaczenie wczesnego postępowania w przypadku urazów
 • Wpływ blizny na funkcjonowanie tkanki powięziowej
 • Uszkodzenia nerwów obwodowych
 • Współczesne techniki operacyjne
 • Najczęstsze operacje (video)
 • Podstawy czytania zdjęć RTG, USG, MRI
 • Najczęstsze konsekwencje pooperacyjne
 • Rodzaje, charakterystyka i diagnostyka urazów ortopedycznych
 • Mechanika powstawania urazów oraz przebieg procesu gojenia się tkanek
 • Wykorzystanie testów klinicznych w rozpoznaniu urazów
 • Znaczenie wczesnego postępowania w przypadku urazów
 • Wpływ blizny na funkcjonowanie tkanki powięziowej
 • Uszkodzenia nerwów obwodowych

Poznasz, jakie są najczęstsze zabiegi operacyjne i ich techniki. Zjazd poruszy kwestie zarówno kończyn górnych i górnej partii ciała, jak i kończyn dolnych. Zrozumiesz, jakie konsekwencje dla prowadzonego przez Ciebie treningu mają poszczególne operacje i jak postępować w procesie rehabilitacyjnym po operacji. Nauczysz się o ograniczeniach, które za sobą niosą różne zabiegi oraz czasie, który każdorazowo musi poświęcić klient na powrót do sprawności i aktywności fizycznej.

 • Podstawy fizjologii oddychania
 • Mechanika oddychania – mięśnie oddechowe, wpływ oddychania na postawę ciała
 • Przepona
 • Znaczenie oddychania w sporcie
 • Zaburzenia oddychania wpływające na wydolność fizyczną
 • Jak oddychać optymalnie?
 • Trening mięśni oddechowych
 • Techniki kontroli oddechu
 • Stretching mięśni oddechowych
 • Oddech w trakcie ćwiczeń fizycznych
 • Fizjologia ciąży
 • Fizjologia porodu
 • Bezpieczeństwo treningu w okresie ciąży – zalecenia i rekomendacje
 • Adaptacja treningu z okresy ciąży do wykorzystania kompetencji ciała w porodzie – modyfikacja treningu pod potrzeby porodu
 • Połóg – zmiany fizyczne i emocjonalne w ciele kobiety po porodzie z punktu widzenia położnictwa
 • Zmiany zachodzące w organizmie kobiety w okresie ciąży i ich wpływ na postawę, biomechanikę i fizjologię wysiłku
 • Planowanie i prowadzenie bezpiecznego treningu po porodzie
 • Poród naturalny i poród przez cesarskie cięcie, a powrót do ćwiczeń
 • Najczęstsze dolegliwości u kobiet po porodzie – przeciwwsazania do rozpoczęcia treningu
 • Testy funkcjonalne i diagnostyka treningowa w pracy z kobietą po porodzie
 • Trening mięśni brzucha po porodzie – rozejście mięśni prostych brzucha i rozstęp kresy białej
 • Trening mięśni dna miednicy – funkcjonalne połączenie mięśni dna miednicy, a mięśni brzucha, bioder i stabilizacja głęboka po porodzie
 • Budowanie strony www
 • Pozyskiwanie klienta a utrzymanie klienta
 • Jak budować relacje z klientem?
 • Jak podnieść ceny swoich usług?
 • Jak odnaleźć się w świecie social mediów?
 • Zawansowane techniki poprawy reaktywności nerwowo-mięśniowej
 • Postrzeganie ruchu w ujęciu powięziowym
 • Hipo- i hipermobilność – opis, charakterystyka dysfunkcji w ujęciu powięziowym, zaburzenia funkcjonowania ciała wynikające z dysfunkcji, testy na rozpoznanie, metodyka pracy z dysfunkcją
 • Trening powięzi założenia i charakterystyka
 • 4 integralne elementy treningu powięzi
 • Trening powięzi ukierunkowany na wybrane jednostki urazowe/chorobowe
 • Jak rozmawiać z pacjentem? (techniki i podejście)
 • Prawidłowe rozpoznawanie wad postawy
 • Postępowanie i dobór aktywności fizycznej w konkretnych przypadkach
 • Wprowadzenie do najnowszej biomechaniki funkcjonalnej stopy
 • Funkcjonalny łańcuch osi: biodro-kolano-stopa
 • Rola więzadeł i układu powięzi w obrębie stopy i podudzia
 • Ćwiczenia stymulujące propriocepcję w obrębie stopy
 • Rola i funkcja układu trójgłowego podeszwowego w treningu dziecka i sportowca
 • Trening stopy w ujęciu dyscyplin wybranych dyscyplin sportowych
 • Stopa biegacza – fakty i mity oraz obuwie biegowe
 • Płaskostopie – przyczyny oraz skutki
 • Dobór treningu korekcyjnego wad takich jak: stopa płasko-koślawa, stopa statycznie niewydolna, stopa przywiedziona, halluc valgus, zapalenie rozcięgna podeszwowego, ostroga piętowa
 • Protokół postępowania
 • Czym jest wada postawy – kiedy się zaczyna, a kiedy kończy
 • Wprowadzenie do podstawowej anatomii układu oddechowego i jego korelacji z układem ruchu (klatka piersiowa oraz żebra)
 • Wady w obrębie kręgosłupa piersiowego – plecy okrągłe, plecy wklęsłe, klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza
 • Możliwe problemy w obrębie układu oddechowego, układu krążenia wynikające z ww. wad
 • Trening i terapia problemów somato wisceralnych ww. problemów
 • Przepona – mięsień dzięki któremu żyjemy. możliwe korelacje wad postawy w obrębie klatki piersiowej i kręgosłupa lędźwiowego
 • Wady w obrębie kręgosłupa lędźwiowego – hiperlordoza, hypolordoza etc.
 • Wpływ wad postawy w obrębie kręgosłupa lędźwiowego na układ trzewny
 • Trening i terapia wad łączonych w obrębie kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego w ujęciu problemów takich, jak np. zespół jelita wrażliwego, spastyczne jelito etc.
 • Problemy układu moczowo-płciowego w tym nietrzymanie moczu, jako skutek bądź przyczyna wad w obrębie miednicy i kręgosłupa
 • Integracja przepony dna miednicy z przeponą oddechową, jako klucz do prowadzenia treningu oraz terapii pacjentów
 • Ocena funkcjonalna (testy i ocena jakości ruchu)
 • Przedstawienie protokołów względem omawianych jednostek urazowych i chorobowych
 • Przeciwwskazania do aktywności fizycznej
 • Omówienie ćwiczeń
 • Pokaz, metodyka nauczania, praktyka
 • Metodyka
 • Ocena funkcjonalna (testy i ocena jakości ruchu)
 • Przedstawienie protokołów względem omawianych jednostek urazowych i chorobowych
 • Przeciwwskazania do aktywności fizycznej
 • Omówienie ćwiczeń
 • Pokaz, metodyka nauczania, praktyka
 • Metodyka
 • Ocena funkcjonalna (testy i ocena jakości ruchu)
 • Przedstawienie protokołów względem omawianych jednostek urazowych i chorobowych
 • Przeciwwskazania do aktywności fizycznej
 • Omówienie ćwiczeń
 • Pokaz, metodyka nauczania, praktyka
 • Metodyka
 • Prawidłowe programowanie treningu po urazach i w konkretnych jednostkach chorobowych

Podczas tego zjazdu wrócimy do podstaw w ruchu i zdrowiu. Nauczysz się integrować wiadomości na temat oddechu i stabilizacji centralnej. Poznasz praktyczne zastosowania ćwiczeń reedukacji oddechowej i ciśnienia wewnątrzbrzusznego. Będziesz rozróżniać wszystkie pozycje rozwojowe i to, jaki wpływ mają one na motorykę ciała człowieka. Nauczysz się w praktyce stosować te pozycje do poprawy mobilności i stabilności stawowej swoich podopiecznych. Zrozumiesz jaka jest korelacja między stosowaniem pozycji rozwojowych w treningu medycznym a ich wpływem na dysfunkcje aparatu ruchu. Dowiesz się, jak przełożyć wiedzę na temat pozycji rozwojowych oraz wzorców ruchowych i oddechowych na trening wzmacniający i motoryczny.

Podczas tego dodatkowego, gratisowego zjazdu Dawid Mieczkowski i Piotr Nadulski przeprowadzą ponownie kursantów przez niemal cały rok przypominając tematykę dotychczasowych spotkań. Pokażą jak w praktyce, na żywym organizmie, czyli pacjencie z prawdziwym problemem, wykorzystać zdobytą wiedzę i narzędzia aplikując je do pracy z podopiecznym zarówno podczas pierwszej wizyty, jak i w toku procesu terapeutycznego. Trenerzy pokażą, jak wygląda właściwa ocena jakości wykonywanych wzorców ruchowych przez pacjenta, a następnie programowanie i modyfikowanie odpowiednich ćwiczeń, opierając się na jego indywidualnych potrzebach i ograniczeniach, aby doprowadzić do w pełni efektywnego treningu medycznego.

Praca z prawdziwym pacjentem / klientem bólowym lub urazowym

Opinie o kursie

Sławomir Chmielewski 19 opinii

Z całego serca polecam wszystkie szkolenia pod szyldem Blackroll!!

Swoją przygodę ze szkoleniami w tym miejscu rozpocząłem już w 2018 roku robiąc Workaut, Functional i Trainer. Od tamtego czasu zdobyta wiedzę przekuwalem w praktykę.
W tym roku ukończyłem największy jak dotąd projekt i kurs jakim jest Therapy. Było to ogromne wyzwanie gdyż spora część poruszanych tam tematów było dla mnie czymś zupełnie nowym.
Na to szkolenie potrzeba poświęcić dużo czasu nie tylko na same zjazdy ale również na naukę w domu.
Jednak to owocuje w późniejszym czasie. Nie jest to kurs dla samego certyfikatu – jeśli tak się do tego podejście to się go najpewniej nie ukończy. Natomiast jeśli chcecie naprawdendowiedziec się czegoś nowego i zdobyć narzędzia do lepszej pracy z klientami – to jest to kurs dla Was.
Zdobyta wiedza jest szeroka i daje nowe spojrzenie na różne metody prowadzenia terapii. Dzisiaj wiem dlaczego kogoś może boleć i co z tym zrobić.
Dodatkowym wielkim plusem jest profesjonalne przygotowanie szkoleniowców, ich naprawdę duża wiedza i fajne podejście.
Był to trudny ale bardzo owocny czas i nie żałuję żadnej chwili spędzonej na szkoleniach.
Jeszcze raz polecam!!!

Izabela Zawadzka 1 opinia

BLACKROLL THERAPY
Od zawsze chciałam być chirurgiem. Jako dziecko jadłam posiłki i oglądałam na Discovery operacje. Chciałam pomagać ludziom. W wieku 10 lat rozpoczęłam naukę w szkole baletowej i pokochałam taniec. 23 lata swojego 33 letniego życia poświęciłam głównie tańczeniu i nauczaniu tańca.
Idąc na ten kurs nie do końca wiedziałam z czym to się wszystko je. Od zawsze interesowało mnie ciało- stwierdziłam, że właśnie na tym kursie o ciele nauczę się najwięcej.
To prawda- dowiedziałam się więcej niż mogłabym się spodziewać. I…? Nie muszę kroić ludzi aby im pomagać. Mogę dbać o ich zdrowie tak aby krojenie pozostało jedynie ostatecznością a jeśli to się stanie -pomóc im wrócić do funkcji usprawnienia ich jakości życia.
Wspaniali prowadzący, specjaliście w swoich dziedzinach. Wszystkie zjazdy były ociekające rozmaitą wiedzą, różnorodne, z szerokim wachlarzem dziedzin które pomagają patrzeć na pacjenta nie tylko z jednego punktu widzenia. To jest coś czego brakuje w medycynie i innych zawodach w których ciało ma znaczenie, patrzenie na człowieka w holistyczny sposób jako na integralną całość.
To dopiero początek. Jestem jedyną zawodową tancerką która ukończyła to szkolenie. Szkolenie dla fizjoterapeutów i trenerów z doświadczeniem. Nie wiedziałam nic. Zaczęłam od totalnego zera. Po każdym zjeździe tętnił mi mózg, cieszyłam się ze zdobywanej wiedzy i jednocześnie płakałam jak jeszcze wiele nie wiem i nie rozumiem. Poznałam tam wspaniałych ludzi którzy już po pierwszym zjeździe śmieszkowali razem i pomagali sobie wzajemnie. Tak Nam zostało do samego końca. I wszyscy zdali. Pierwsza edycja THERAPY która zdała w całości✨Dodatkowa wartość tego szkolenia- zupełnie niezamierzona-wspaniali ludzie którzy wymieniają się swoim doświadczeniem, wspierają i mobilizują.
Dziś sobie myślę jak niesamowite, że po tym kursie mogę patrzeć na swoich podopiecznych w zupełnie inny sposób, jestem w stanie szybko ocenić co nie działa w ich ciele i dlaczego pojawia się w ich ciałach ból i dysfunkcje, rozumiem o niebo więcej- wcześniej odsyłałam wszystkich od razu do fizjoterapeutów.
Ruch to zdrowie- dzisiaj wiem, że spersonalizowany ruch ma największe znaczenie.
POLECAM wszystkim którzy się zastanawiają- łatwo nie jest. Rok wyjęty z życia ale WARTOOOOO! Drugi raz – podjęłabym identyczną decyzję 🙂

Ewa Gurban 4 opinie

Pracując jako instruktor i trener przez prawie 15 lat, cały czas czułam, że brakuje mi kilku ważnych ogniw. Przybywało osób z problemami z kręgosłupem, kolanami, barkami itp. Czytałam na ten temat, ale to i tak nie rozwiązywało głównego problemu, czyli jak bezpiecznie dobierać odpowiednie ćwiczenia w zależności od danej dysfunkcji. W czasie pandemii natknęłam się na serię webinarów Michała Dachowskiego wraz z innymi specjalistami. Przeprowadzali diagnostykę kilku osób z różnymi przypadkami wraz z doborem ćwiczeń. Zaimponowali mi nieznanym mi wcześniej sposobem pracy. Poczułam, że tak właśnie chciałabym działać. Okazało się, że roczne szkolenie Blackroll Therapy jest tym, czego dokładnie szukałam. Podjęłam decyzję o przystąpieniu do kursu BT6.
Szkolenie kosztowało mnie wiele i to pod każdym względem. Były kryzysy, zwątpienia, pot i łzy, na szczęście bez krwi.
Dziś z dumą patrzę na certyfikat i czuję ogromną satysfakcję oraz PEWNOŚĆ, że poradzę sobie w pracy. Wiem, co mam robić, a to uczucie bardzo lubię. Z całego serca POLECAM!

Agnieszka Podkówka 2 opinie

Podjęłam decyzję, by dołączyć do BlackrollTherapy, kiedy zauważyłam braki, które przeszkadzają mi bezpiecznie i pewnie pracować tak, jak chciałabym. Przypuszczałam, że mogę poprzez trening skuteczniej pomagać zmniejszając ból u osób, które ze mną ćwiczą i sensowniej układać trening pod dysfunkcje, które dostrzegałam. Nigdy jakoś szczególnie nie celowałam w pracę sylwetkową u moich klientów i bardziej szłam w kierunku usprawniania, jednak ciągle miałam poczucie, że wiele jeszcze nie rozumiem z tego jak funkcjonuje ludzkie ciało, ciągle mi czegoś brakowało i bardzo chciałam te braki uzupełnić. Konkretniej – narzędzia diagnostyczne pozwalające lepiej personalizować trening były dla mnie czarną magią. Zainteresowały mnie więc szkolenia przygotowujące do prowadzenia treningu medycznego i wybrałam najbardziej obszerny kurs jaki znalazłam czyli Therapy.

Już po kilku pierwszych zjazdach szkoleniowych utwierdziłam się w przekonaniu, że jestem w miejscu, gdzie uczę się rzeczy, których potrzebowałam. Wiedzy i nauki było ogrom. Krótko mówiąc – to nie był lekki czas, kurs jest wymagający. Ale było warto i bez wahania włożyłabym ten wysiłek znów. Dziś widzę jaki dzięki temu w mojej pracy nastąpił przełom. Już nigdy nie będę tak samo postrzegać ćwiczeń, diagnostyki, ale też prowadzenia firmy. Największą wartością kursu była dla mnie możliwość uczenia się od wielu różnych specjalistów, dostęp do odmiennych punktów widzenia, praktyka z pacjentami z informacją zwrotną od prowadzących, sprawdziany wiedzy mobilizujące do systematycznej nauki i nowe spojrzenie na prowadzenie biznesu trenerskiego. Plus wisienka na torcie – możliwość dalszego rozwoju w postaci zdobycia stażu, czego w żadnym innym kursie nie znalazłam.

Szczerze polecam BlackrollTherapy dla wszystkich trenerów, którzy chcą nauczyć się diagnostyki pod cele inne niż sylwetkowe, chcą pomagać ruchem pozbyć się bólu i wrócić do sprawności po kontuzji.

Izabela Maszczyk 2 opinie

Szkolenie Blackroll Therapy wprowadza na wyższy poziom świadomości trenerskiej. To ogrom praktycznej wiedzy, którą codziennie wykorzystuje na sali treningowej z podopiecznymi. Do tego rodzinna atmosfera i ludzie za którymi się tęskni i do których chce się wracać. Bardzo polecam!

Katarzyna Nowińska 6 opinii

Chcesz uczestniczyć w kursach organizowanych przez blackroll ? radzę nie zastanawiać się ani chwili dłużej bo wiedza jaką tam otrzymasz jest ogromna.
Jestem absolwentką kursu blackroll therapy, cały rok intensywnej nauki, wiedza przekazywana przez najlepszych specjalistów, mnóstwo praktyki( z prawdziwymi pacjentami bólowymi!) którą mogliśmy realizować dzięki porządnej teorii.
To był najlepiej zorganizowany kurs na jakim byłam, wszystko było na czas, bardzo dobra komunikacja z organizatorami i wykładowcami.
Sale i sprzęt na najwyższym poziomie.
Polecam !

Monika Kołodziej 1 opinia

Jestem uczestniczką V edycji szkolenia Blackroll Therapy, które z czystym sumieniem chciałabym zarekomendować!
Do zdecydowania się na nie, skłoniło mnie jego kompleksowe podejście. Każdy zjazd poświęcony jest innej tematyce i dotyczy faktycznie aspektów najczęściej spotykanych w pracy. Łączy w sobie elementy terapeutyczne i treningowe. Decydując się na nie, obawiałam się tego jak jest rozłożone w czasie, ponieważ jest to aż roczne szkolenie- 16 zjazdów. Jednak wiedza jest przekazywana w taki sposób, że obawiam się czy pod koniec nie będzie mi mało 🙂 apetyt rośnie w miarę jedzenia 😀 Teoria poparta jest praktyką, ilość i częstość zjazdów zmusza do systematycznej nauki przez cały czas jego trwania. To co na ten moment z niego wynoszę, to dużo większą świadomość- nie tylko ruchu, ale też ciała. To szkolenie dzięki temu, że dotyczy wielu aspektów przygotowuje nas- terapeutów na każde przypadki, które możemy spotkać w swojej praktyce. A panująca atmosfera i otwartość osób prowadzących dodatkowo motywuje do działania!
Polecam serdecznie 🙂

Weronika Bekier 1 opinia

Jeśli ktoś zastanawia się czy uczestniczyć w kursie Blackroll Therapy to osobiście polecam. Roczna szkoła intensywnej nauki, w porównaniu do weekendowych kursów ma bardzo starannie dobraną ofertę zagadnień, które każdemu trenerowi personalnemu pozwolą poszerzyć zakres swoich usług. Świetna kadra nauczycielska, gustownie urządzone wnetrza. Warto skorzystać i wyróżnić się na rynku trenerów personalnych.

Agata Jurdzińska 2 opinie

Biorąc udział w szkoleniu Blackroll Trainer dowiedziałam się o kolejnej edycji Blackroll Therapy. Zastanawiałam się czy to szkolenie jest dla mnie…czy nie jest na nie za wcześnie…Zaryzykowałam i nie żałuję. Polecam to szkolenie każdemu, kto chce się rozwijać i być lepszym w swojej pracy. Ogrom wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej pracy z ludzkim ciałem przekazują specjaliści najwyższej klasy, w sposób lekki i przystępny. Miejsce, i ludzie, którzy je tworzą, sprawia, że chce się tam przebywać . Świetna atmosfera i świetne człowieki 😉 .

Olga Kowalinska 2 opinie

Jako absolwentka kursu Black Roll Therapy IV polecam go wszystkim trenerom, instruktorom, fizjoterapeutom, którzy chcą poszerzyć swój warsztat o nowe narzędzia oraz najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą pracy z ciałem. Kurs to 16 zjazdów wypełnionych po brzegi najświeższą wiedzą teoretyczną i praktyczną. Każdy moduł prowadzą specjaliści – praktycy danych dziedzin z całej Polski. Do tego miejsce , w którym prowadzone jest szkolenie jest bardzo nowoczesne, czyste i przytulne, a organizatorzy dbają o dobrą atmosferę oraz pożywne przekąski i kawę. 🙂

Dariusz Prusik 1 opinia

Therapy prowadzone w ramach BLACKROLL® Education daje zupełnie inny obraz ciała i ruchu człowieka, niż dostajesz na studiach czy nawet innych kursach. To spojrzenie jednocześnie medyczne, trenerskie, terapeutyczne, z domieszką psychologii i biznesu. Co jeszcze kryje się za szkoleniem? Społeczność, poznanie nowych ludzi dzielących Twoją pasję. Rozwijasz się z grupą ludzi, którzy napierają do przodu. Chcesz czy nie chcesz musisz się rozwijać! 🙂

Będziesz się uczył od:

Michał Dachowski

Michał Dachowski

Fizjoterapeuta

Absolwent wydziału rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Rehabilitant z wieloletnim doświadczeniem w pracy z zawodowymi sportowcami i pacjentami urazowymi. Specjalizuje się w terapii manualnej tkanek miękkich i układu nerwowego metodą FDM, P-DTR, Klawipresury, czy wg dr Ciechomskiego.
Karolina Dachowska

Karolina Dachowska

Trening powięziowy

Międzynarodowy Master Trener BLACKROLL, wykładowca BLACKROLL Education i pierwszy w Polsce Advanced Fascial Fitness Trainer. Nagrodzona tytułem Najlepszego Polskiego Prezentera Międzynarodowej Konwencji Fitness EU4YA 2019. Specjalizuje się w treningu powięziowym oraz w technikach pracy z powięzią w treningu indywidualnym i grupowym.
Jakub Nowosad

Jakub Nowosad

Fizjoterapeuta

Absolwent wydziału rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Fizjoterapeuta w warszawskiej klinice Fizjo4Life, specjalizujący się w pracy ze sportowcami i pacjentami po urazach ortopedycznych. Certyfikowany terapeuta takich metod jak FDM, Terapia Manualna wg dr Składowskiego, Igłoterapia czy Pinopresura.
Filip Albert Żołądek

Filip Albert Żołądek

Fizjoterapeuta

Trener i fizjoterapeuta. Specjalista treningu funkcjonalnego według koncepcji Kinetic Control. Praca ze stawami ramienno-łopatkowymi to zdecydowanie obszar, na którym zna się nieprzeciętnie dobrze i cały czas poszerza wiedzę w tym zakresie.
Mariusz Dzięcioł

Mariusz Dzięcioł

Fizjoterapeuta

Absolwent Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Krakowskiej AWF na kierunku Fizjoterapia. Poza zawodem fizjoterapeuty realizuje się jako trener zarówno w pracy grupowejw drużynach sportowych, jak i indywidualnej. Jest zwolennikiem pracy u podstaw w ramach przywracania sprawności, co potwierdza ukończenie popularnej czeskiej szkoły Dynamic Neuromuscular Stabilization.
Dawid Mieczkowski

Dawid Mieczkowski

Terapeuta ruchowy

Dawid jest terapeutą ruchowym zajmującym się optymalizacją ruchu zarówno w ramach prewencji urazów, jak i po ich wystąpieniu. Pracuje także z pacjentami przygotowującymi się do zabiegu operacyjnego czy pooperacyjnymi.
Piotr Nadulski

Piotr Nadulski

Terapeuta ruchowy

Trener specjalizujący się w terapii ruchowej oraz kształtowaniu siły. Zarówno jedna, jak i druga specjalność stanowią integralną część rehabilitacji co pozwala, by codzienna praca Piotraz pacjentami przebiegała w sposób harmonijny i skuteczny.
Sandra Osipiuk-Sienkiewicz

Sandra Osipiuk-Sienkiewicz

Fizjoterapeuta
Trener oddechu

Magister fizjoterapii legitymująca się dyplomem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w odbudowie posturalnej i reedukacji oddechowej. Absolwentka kursów Postural Restoration Institute, Oxygen Advantage oraz certyfikowany Instruktor metody Butejko. Pracuje z dziećmi i dorosłymi, którzy zmagają się z problemami oddechowymi i wadami postawy.
Katarzyna Witek

Katarzyna Witek

Fizjoterapeuta

Instruktorka fitness i gimnastyki korekcyjnej, medyczny trener personalny, z wykształcenia fizjoterapeutka i magister zarządzania. Aktualnie prowadzi swoje własne studio Good Move – studio zdrowego ruchu i dobrego samopoczucia,w Warszawie.
Tomasz Borkowski

Tomasz Borkowski

Lekarz ortopeda

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako lekarz rezydent od początku kariery związany z oddziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej szpitala Bielańskiego. Uczestnik i wykładowca na wielu konferencjach i sympozjach krajowych i zagranicznych. Zajmuje się traumatologią oraz ortopedią narządu ruchu.
Izabela Dembińska

Izabela Dembińska

Położna

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Położnictwo oraz absolwentka psychologii na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Od ponad 12 lat związana z treningiem dotyczacym aktywności fizycznej kobietw ciązy oraz w okresie poporodowym.
Piotr Kostrzębski

Piotr Kostrzębski

Fizjoterapeuta

Fizjoterapia i osteopatia to dwie dziedziny medycyny, którym poświęcił i dalej poświęca swoje życie – to nie tylko zawód, to styl życia, charakter i swoista misja. Zanim rozpoczął studia na kierunku fizjoterapia miał okazję przez rok studiować pielęgniarstwo na Akademii Medycznejw Warszawie.

Paulina Sobczak

Fizjoterapeuta

Paulina specjalizuje sięw diagnostyce dysfunkcjiw obrębie układu nerwowego, rehabilitacji pooperacyjneji pourazowej kręgosłupa oraz stawów obwodowych.

Sebastian Żabierek

Lekarz ortopeda

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznegow Łodzi. Obecnie Starszy Asystentw Klinice Ortopediii Traumatologii 2 USK im WAMw Łodzi.

Sylwia Plich

Psychoterapeuta

Certyfikowana nauczycielka Mindfulness, psychoterapeutka, HR Business Partner oraz wykładowca na warszawskim SWPS. Łączyw sobie ponad 20 letnie doświadczenie biznesowei techniczne  z 25 latami praktyki technik uważności.

Jakub Babij

Psychoterapeuta

Trener, psychoterapeuta, certyfikowany nauczyciel Mindfulness oraz wykładowca na warszawskim SWPS. Od wielu lat pracujez osobami pomagającymi zawodowo innym (psychoterapeuci, pielęgniarki, fizjoterapeuci), pomagając im lepiej dbać o siebie, oraz bronić się przed wypaleniem zawodowym. 

Wszystko co musisz wiedzieć o BLACKROLL THERAPY

Ile zajmuje dojazd?

Zobacz, ile oszczędzasz

Promocja

EARLY BIRD
do 31.05.2022

16 214,54 zł

12 480 zł

-23%

624 zł / zjazd

Kup teraz

Promocja

PRZEDSPRZEDAŻ
do 30.06.2022

16 214,54 zł

13 614,54 zł

-16%

681 zł / zjazd

Kup teraz

Płatność ratalna

4 raty
 

 

16 214,54 zł

 

810,70 zł / zjazd

Kup teraz

Płatność ratalna

17 rat
 

16 214,54 zł

18 909,09 zł

17%

871,15 zł / zjazd

Kup teraz

Kurs Trenerów Medycznych Blackroll Therapy: Dowiedz się, jak zostać skutecznym trenerem medycznym

Trenerzy medyczni odgrywają ważną rolę w branży opieki zdrowotnej. Pomagają uczyć i instruować pacjentów na temat ich stanów chorobowych, pomagają im w ćwiczeniach i monitorują ich postępy. Jako trener medyczny będziesz mógł również motywować swoich pacjentów i śledzić ich postępy w miarę upływu czasu. Osoby prowadzące szkolenia są odpowiedzialne za monitorowanie sprawności pacjenta podczas ćwiczeń, a także za śledzenie zmian w sile i wytrzymałości w miarę upływu czasu. Jeśli myślisz o zostaniu trenerem medycznym, ten przewodnik dostarczy Ci wszystkich informacji, których potrzebujesz, aby odnieść sukces w tej satysfakcjonującej dziedzinie kariery.

Blackroll Therapy – kurs trenerów medycznych

Aby zostać trenerem medycznym, należy ukończyć specjalistyczny kurs szkoleniowy. Kursy te mają na celu nauczenie Cię wszystkiego, co musisz wiedzieć, aby pracować w tej satysfakcjonującej dziedzinie kariery. Większość szkół oferuje kurs trenera medycznego, ale ważne jest, aby przed wyborem szkoły zrobić rozeznanie. Należy także upewnić się, że kurs jest wystarczająco długi, aby po jego ukończeniu mieć wystarczającą wiedzę.

Terapia ruchowa prowadzona przez trenera medycznego

Sesja terapii ruchowej może obejmować wszystko – od jogi, przez spacery, po taniec. Zależy to od fizycznych i psychicznych potrzeb pacjenta oraz jego stanu zdrowia. Sesja terapii ruchowej może także obejmować użycie rekwizytów, takich jak piłki czy ciężarki na kostki. Terapia ruchem może przynieść korzyści pacjentom cierpiącym na wiele różnych schorzeń. Może być szczególnie przydatna dla tych, którzy żyją z długotrwałym bólem, mają problemy neurologiczne lub poznawcze, które utrudniają im wykonywanie tradycyjnych ćwiczeń. Terapia ruchem może pomóc w poprawie siły, elastyczności, równowagi i wytrzymałości pacjenta. Może także pomóc w radzeniu sobie ze stresem.

Kim jest trener medyczny?

Trener medyczny to osoba, która szkoli pacjentów i grupy w zakresie prawidłowego korzystania ze sprzętu do ćwiczeń i technik w celu poprawy lub utrzymania zdrowia i sprawności fizycznej. Dokonuje on oceny stanu fizycznego i opracowuje lub modyfikuje program ćwiczeń, aby spełnić specyficzne potrzeby klienta. Trener może być zatrudniony w wielu różnych miejscach, w tym w szpitalach, centrach seniora i klubach zdrowia. Do jego głównych obowiązków należy nadzór nad programami ćwiczeń i ich realizacja. Trener może również brać udział w projektowaniu i opracowywaniu programu ćwiczeń. W takim przypadku konieczne jest dogłębne zrozumienie anatomii, kinezjologii i fizjologii człowieka. Trenerzy medyczni są przede wszystkim odpowiedzialni za nadzorowanie i prowadzenie programów ćwiczeń. Mogą również brać udział w opracowywaniu i rozwijaniu programu ćwiczeń. Obowiązki trenera medycznego różnią się w zależności od miejsca, w którym pracuje. W szpitalu może być odpowiedzialny za wykonywanie zaleconych przez lekarza ćwiczeń, które zwiększają mobilność i siłę. W klubie fitness może być odpowiedzialny za pomaganie klientom w poprawie ich ogólnego stanu zdrowia i poziomu sprawności fizycznej poprzez serię indywidualnie dobranych ćwiczeń. Konkretne obowiązki trenera opieki zdrowotnej różnią się w zależności od miejsca, w którym pracuje.

Diagnostyka pacjenta na kursie

Aby skutecznie szkolić swoich pacjentów, musisz znać ich historię medyczną na wylot. Od trenera medycznego oczekuje się, że będzie wiedział wszystko o stanie zdrowia swoich pacjentów i będzie w stanie prowadzić ich zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Na przykład, jeśli pacjent ma uraz kolana, musisz wiedzieć, jak doszło do tego urazu, co go spowodowało i jak najlepiej go leczyć. Jeśli pacjent cierpi z powodu przepukliny dysku, musisz wiedzieć, co to jest i jak skutecznie leczyć.

Wiedza o urazach ortopedycznych

Oprócz wiedzy na temat urazów kolana i pleców, musisz także wiedzieć, jak leczyć typowe urazy ortopedyczne. Prowadząc pacjentów, musisz znać najlepsze sposoby leczenia typowych urazów sportowych, takich jak zwichnięcia, nadwyrężenia, problemy ze stawami i złamania. Powinieneś także wiedzieć, jak radzić sobie ze zwichnięciami, naciągnięciami, naderwaniami mięśni i zerwaniami więzadła. Powinieneś także wiedzieć, co robić przy typowych złamaniach, takie jak złamania rąk i nóg, oraz jak poradzić sobie z problemami ze stawami, takimi jak rozdarcie chrząstki i przepuklina krążka międzykręgowego.

Rozwój trenera medycznego

Każdy trener ma swój własny styl i metody pracy. Musisz wiedzieć, jak rozwijać się jako trener, aby nadal być skutecznym w swojej pracy. Aby skutecznie rozwijać się jako trener, trzeba być otwartym na nowe pomysły, być ciekawym świata, zadawać dużo pytań i uczyć się na własnych błędach. Trzeba też być otwartym na otrzymywanie informacji zwrotnych i otwartym na zmiany. Trzeba też nauczyć się efektywnie zarządzać czasem, aby móc wykonać wszystkie zadania. Można to osiągnąć, dzieląc zadania na możliwe do zrealizowania części i prowadząc listę rzeczy do zrobienia. W miarę postępów w karierze zawodowej należy stale się uczyć i rozwijać swoje umiejętności. Można to robić, uczestnicząc w kursach szkoleniowych, czytając blogi i rozmawiając z osobami pracującymi w tej branży.

Rozwiń